Årsmøte 2022


Tid


Sted

Vis kart

OK_Moss_Aarsberetning_2021.pdf

Dagsorden:

 1. Åpning

 2. Godkjenne de stemmeberettigede

 3. Godkjenne innkalling og saksliste

 4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Årsberetning

 6. Regnskap 1/1/2021 - 31/12/2021 med revisor/kontroll-komiteens beretning

 7. Innkomne forslag

 8. Fastsettelse av kontingent

 9. Målsetting for neste sesong.

 10. Budsjett

 11. Behandle klubbens organisasjonsplan

 12. Valg


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,

må sendes styret senest onsdag 3. mars 2022 på mail til leder@ok-moss.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned,

og ha betalt kontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt (OK Moss vedtekter §6.1)

Velkommen til årsmøte, Styret


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.