Mossemesterskapet sprint 27.5

Postet av Orienteringsklubben Moss den 22. Mai 2021

Velkommen til MM sprint på Store Brevik

Sted: Brevik skole

Fri start mellom kl. 17.30 og 19.00.

Covid:

Alle fremmøtte må følge smittevernreglene i sin bosteds kommune. Ellers viser vi til NOF sin veileder for løp, se LINK.


Arena: Brevik skole, Son. Kjør Brevikveien og deretter opp Brevikstubben til Brevik skole. Parkering ved skolen, langs Falkeveien og ved Solåsen p-plass.

Kart: Breviktjern 1:4000, ekvidistanse 2,5 m, utgitt 2020

Løypelegger: Christian Schive

Kontrollør: Thomas Olsen Schive

Arrangør: Even Woldstad Hanssen og Christopher Schive

Underlag: Asfalt, grus og gress. Maks. 5 % skog, fjell. Piggsko frarådes.

Klasser og løyper:

KlasserLøypelengdeAntall posterStigning
D10-12, H10-12, N åpen, C åpen1,8 km935 m
D13-14, H13-14, D60, D70, H70, H80, D åpen2,7 km1645 m
D15-16, H15-16, D17-39, H17-39, D40, H40, D50, H50, H60, H åpen3,3 km2065 m

Påmelding ved fremmøte. Ta med egen EKT-brikke. Deltagere som mangler brikke får låne brikke gratis. Ingen startavgift.

Estimert vinnertid i de 2 lengste løypene er 13-15 minutter.

Løypelengden er definert som korteste løypetrasé utenom sperrede områder.

Det tilbys løse postbeskrivelser i lengste løype.

Start: Alle starter på arena i skolegården. Lengste løype har startpost 70 meter fra startpunktet. Start med 30 sek. intervall.

MERK: Det er ikke tillatt å krysse følgende områder, ref. regler for kart tegnet etter sprintnormen:

  • hager (merket med olivengrønn farge)
  • upassérbare gjerder (merket med doble skråstreker)
  • tett vegetasjon (det er kun lov å krysse vegetasjon som er markert som lysegrønn og mellomgrønn)

Det er satt opp sperrebånd enkelte steder i terrenget for å ytterligere markere disse.

OBS! Løpet foregår i et boligområde med noe biltrafikk.

Oppvarming foregår utenfor løpsområdet. Se oppslag på arena.

Alle løpere oppfordres til å vise hensyn til privatpersoner og eiendommer under arrangementet.

Resultater på Brikkesys

GPS-spor kommer på Livelox  kl. 20.00 (løpsdagen).

Veivalgsanalyse:

For hvert strekk er det vist aktuelle veivalg med tilhørende lengde. Det er ikke bare lengden som betyr noe for valg av raskeste veivalg, men analysen gir likevel en god indikasjon på hvilket veivalg som er best. Samtidig får man innblikk i hvordan løypleggeren har tenkt når postplasseringen ble endelig bestemt.

2 Kommentarer

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.